Ngôn Ngữ 
 
 
Trang chủ Trung Tâm Kiến Thức News and Events Luật Lao Động mới sửa đổi 2012
Luật Lao Động mới sửa đổi 2012
Thứ sáu, 13 Tháng 7 2012 13:35
Ngày 18 tháng 6 năm 2012, Quốc Hội Việt Nam đã thông qua và ban hành luật Lao Động mới 2012 với bảy điểm sửa đổi và bổ sung đáng lưu ý như sau:
  1. Theo điều 28 của bộ Luật mới này quy định về tiền lương trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó thay vì là 70% như  hiện nay theo điều  32 của luật Lao Động/2007/ QH11 quy định.
  2. Trong luật Lao Động sửa đổi 2012 thêm một phần nội dung mới là những vấn đề đối thoại tại nơi làm việc được quy định từ điều 63 đến điều 65.
  3. Bên cạnh các quy định không thay đổi về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như làm thêm vào ngày thường ít nhất bằng 150%; vào ngày nghỉ hàng tuần ít nhất bằng 200%, vào ngày nghỉ - lễ ít nhất bằng 300%; làm việc vào ban đêm thì trả thêm ít nhất bằng 130%. Tại điều 97 của bộ Luật Lao Động mới này quy định thêm người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định như trước đây, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.
  4. Tại điều 70 của Luật Lao Động 2007 quy định giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ hoặc 21 giờ đến 5 giờ tùy theo vùng khí hậu. Nhưng trong luật lao động mới sửa đổi 2012, tại điều 105 quy định thống nhất thời gian làm việc ban đêm từ 22 giờ đến 6 giờ cho tất cả các vùng miền.
  5. Quy định về ngày nghỉ lễ, tết theo luật mới sẽ tăng nghỉ tết âm lịch từ 4 ngày lên 5 ngày. Như vậy tổng cộng ngày nghỉ lễ tết là 10 ngày thay vì 9 ngày như trước đây. Ngoài ra, tại điều 115 của Luật này có thêm một quy định mới dành cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau: “Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ. Nếu những ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp”
  6. Như đã có thông báo trước đó, mức hưởng thai sản của lao động nữ được tăng từ 4 tháng lên 6 tháng theo điều 157 của luật lao động mới sửa đổi. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng đồng thời quy định thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.
  7. Tại điều 173 của luật lao động mới sửa đổi thì thời hạn của giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam tối đa chỉ 24 tháng thay vì 36 tháng như trước đây.

Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2013. Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động số 35/2002/QH10, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động số 74/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động số 84/2007/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ Luật này có hiệu lực.

Tổng hợp: NVM Group

Nguồn: Báo Điện tử - Đảng Cộng Sản Việt Nam

Nghiên Cứu Tình Huống
  Tư vấn Nhân sự: Giải pháp tối ưu hóa cấu trúc lương. » Xem thêm...

  
 
 
Copyright © 2010 NVM Group
All rights reserved