Ngôn Ngữ 
 
 
Trang chủ Trung Tâm Kiến Thức News and Events Điều chỉnh tỷ lệ đóng BHXH 2012 tăng lên 1%
Điều chỉnh tỷ lệ đóng BHXH 2012 tăng lên 1%
Thứ ba, 22 Tháng 11 2011 17:07
Theo qui định tại Điều 91 và 92 Luật BHXH năm 2006 thì tỷ lệ đóng BHXH sẽ tăng lên 1% từ tháng 01/2012 áp dụng cho cả người lao động và người sử dụng lao động, tỷ lệ đóng này cũng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 1% kể từ tháng 01/2014, cụ thể như sau:

Năm Mức đóng BHXH (%)
Người sử dụng lao động Người lao động
Từ 01/2010 – 12/2011 16 6
Từ 01/2012 – 12/2013 17 7
Từ 01/2014 18 8

Và cũng theo qui định của của luật BHYT có  hiệu lực áp dụng ngày 01/07/2009 tại điều 13 thì tỷ lệ đóng BHYT cũng sẽ thay đổi như sau:

  • Người lao động: tỷ lệ đóng tăng từ 1.5% lên 2%mức tiền lương, tiền công.
  • Người sử dụng lao động sẽ đóng tăng từ 3% lên 4% mức tiền lương tiền công.

Tuy nhiên, đến hiện tại vẫn chưa có thông báo chính thức nào từ các cơ quan chức năng. Do đó, doanh nghiệp và người lao động tạm thời vẫn đóng theo tỷ lệ hiện nay.

Việc tăng tỷ lệ đóng BHXH-BHYT cùng với việc tăng lương tối thiểu chung hàng năm thì phần trích đóng BHXH- BHYT sẽ tăng lên cho cả Người lao động và Người sử dụng lao động trong thời gian tới. Dự kiến lương tối thiểu chung từ 01/05/2012 sẽ tăng lên 1,050,000 đồng.

 

Nguồn: NVM Group

Nghiên Cứu Tình Huống
  Tư vấn Nhân sự: Giải pháp tối ưu hóa cấu trúc lương. » Xem thêm...

  
 
 
Copyright © 2010 NVM Group
All rights reserved