Ngôn Ngữ 
 
 
Trang chủ Trung Tâm Kiến Thức News and Events Nghị định 70/2011/NĐ-CP: Tăng lương tối thiểu vùng lên 2 triệu đồng một tháng.
Nghị định 70/2011/NĐ-CP: Tăng lương tối thiểu vùng lên 2 triệu đồng một tháng.
Thứ sáu, 26 Tháng 8 2011 11:19
Ngày 22-08-2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2011/NĐ-CP, quy định tăng mức lương tối thiểu vùng đối với người  lao động.

1. Đối tượng áp dụng:

  • Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo luật doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
  • Hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động.
  • Cơ quan tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài có thuê mướn lao động

2. Mức tăng lương tối thiểu vùng:

Vùng Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 1/10/2011 đến 31/12/2012
(VND/tháng)
Mức lương tối thiểu vùng đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài hiện nay
(VND/tháng)
Mức lương tối thiểu vùng đối với DN trong nước hiện nay
(VND/tháng)
I 2,000,000 1,550,000 1,350,000
II 1,780,000 1,350,000 1,200,000
III 1,550,000 1,170,000 1,050,000
IV 1,400,000 1,100,000 830,000

Theo quy định mới, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 300.000 - 650.000 đồng/tháng và cũng là mức thấp nhất để làm cơ sở cho DN và người lao động thỏa thuận tiền lương.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/10/2011.

 

Nguồn: NVM Group

Nghiên Cứu Tình Huống
  Tư vấn Nhân sự: Giải pháp tối ưu hóa cấu trúc lương. » Xem thêm...

  
 
 
Copyright © 2010 NVM Group
All rights reserved