Ngôn Ngữ 
 
 
Trang chủ Trung Tâm Kiến Thức Luật chuyên ngành ứng dụng Nghị định 182/2013/ND-CP tăng lương tối thiểu vùng
Nghị định 182/2013/ND-CP tăng lương tối thiểu vùng
Thứ năm, 14 Tháng 11 2013 00:00

Ngày 14/11/2013, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 182/2013/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng mới áp dụng đối với người lao động làm viêc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động. Theo nghị định số 182/2013/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh tăng vào năm 2014 như sau:Vùng  
Lương tối thiểu vùng hiện tại

(Theo NĐ 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012)
Lương tối thiểu vùng mới

(According to Decree No. 182/2013/NĐ-CP dated 14/11/2013)
 (VND/tháng)  (VND/tháng)
I  2,350,000    2,700,000
II 2,100,000    2,400,000
III 1,800,000    2,100,000
IV 1,650,000   
1,900,000

Mức lương tối thiểu vùng này được áp dụng để xây dựng thang bảng lương và làm mức tiền lương tối thiểu trả cho người lao động chưa qua đào tạo. Đối với     người lao động đã qua đào tạo, học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng quy định.
Nghị định số 182/2013/NĐ-CP sẽ thay thế cho Nghị định 103/2012/NĐ-CP ban hành ngày 04/12/2011 quy định về mức lương tối thiểu vùng năm 2013. Nghị định số 182 này có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2013  và được áp dụng từ ngày 01/01/2014.
Cập nhật lần cuối vào Thứ ba, 30 Tháng 11 1999 07:00  
NVM Group cung cấp dịch vụ và giải pháp trong 3 mảng chính là:

Nghiên Cứu Tình Huống
  Tư vấn Nhân sự: Giải pháp tối ưu hóa cấu trúc lương. » Xem thêm...

  
 
 
Copyright © 2010 NVM Group
All rights reserved