Ngôn Ngữ 
 
 
Trang chủ Trung Tâm Kiến Thức Luật chuyên ngành ứng dụng Thông Tư Hướng Dẫn Các Hiệp Định Tránh Đánh Thuế Hai Lần
Thông Tư Hướng Dẫn Các Hiệp Định Tránh Đánh Thuế Hai Lần
Thứ ba, 07 Tháng 1 2014 00:00
Ngày 24/12/2013 Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 205/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Thông tư này có hiệu lực từ 06/02/2014 thay thế cho Thông tư 133/2004/TT-BTC. Theo đó thì:
  1. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ cá nhân phụ thuộc là thu nhập dưới hình thức tiền công do một cá nhân là đối tượng cư trú của Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam thu được từ hoạt động làm công tại Việt Nam và ngược lại. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ cá nhân phụ thuộc không bao gồm thu nhập của các cá nhân với tư cách cá nhân hành nghề độc lập, thành viên ban giám đốc doanh nghiệp, nghệ sĩ, vận động viên, nhân viên phục vụ cho Chính phủ nước ngoài, và tiền công dưới hình thức tiền lương hưu
  2. Nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ dịch vụ cá nhân phụ thuộc:
  • Cá nhân là đối tượng cư trú của Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam có thu nhập từ hoạt động làm công tại Việt Nam sẽ phải nộp thuế thu nhập đối với khoản thu nhập làm công đó tại Việt Nam
  • Cá nhân nếu thỏa mãn đồng thời   cả 3 điều kiện sau đây, sẽ được miễn thuế thu nhập tại Việt Nam:
    • Cá nhân đó có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong giai đoạn 12 tháng bắt đầu hoặc kết thúc trong năm tính thuế; và
    •  Chủ lao động không phải là đối tượng cư trú của Việt Nam bất kể tiền công đó được trả trực tiếp bởi chủ lao động hoặc thông qua một đối tượng đại diện cho chủ lao động; và
    • Tiền công đó không do một cơ sở thường trú mà chủ lao động có tại Việt Nam chịu và phải trả.

Nguồn:     Hải quan Việt Nam


Cập nhật lần cuối vào Thứ ba, 30 Tháng 11 1999 07:00  
NVM Group cung cấp dịch vụ và giải pháp trong 3 mảng chính là:

Nghiên Cứu Tình Huống
  Tư vấn Nhân sự: Giải pháp tối ưu hóa cấu trúc lương. » Xem thêm...

  
 
 
Copyright © 2010 NVM Group
All rights reserved