Ngôn Ngữ 
 
 
Trang chủ Trung Tâm Kiến Thức Luật chuyên ngành ứng dụng Chính Phủ Ban Hành Nghị Định Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Lao Động Mới
Chính Phủ Ban Hành Nghị Định Hướng Dẫn Thực Hiện Luật Lao Động Mới
Thứ sáu, 24 Tháng 5 2013 15:30

 Ngày 18/06/2012, Quốc Hội đã ban hành bộ Luật Lao Động mới, bổ sung và đổi mới một số quy định về Luật Lao Động Việt Nam. Nhằm hướng dẫn thực hiện và làm rõ các quy định, bổ sung mới này, trong tháng 05/2013 Chính Phủ đã ban hành một số Nghị Định hướng dẫn, Trong đó, có những bốn nghị định đáng lưu ý như sau.

-        Nghị Định số 45/2013/NĐ-CP ban hành ngày 10/05/2013, quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và an toàn vệ sinh lao động

-        Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ban hành ngày 10/05/2013 quy định về Hợp Đồng Lao Động, trong đó đáng lưu ý về quy định tham gia BHXH, BHTN và BHYT bắt buộc.

-        Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ban hành ngày 10/05/2013 quy định chi tiết về điều 10 của Luật Công Đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

-        Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ban hành ngày 14/05/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động (BLLĐ) về tiền lương, trong đó quy định cụ thể nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

1.     Nghị Định số 45/2013/NĐ-CP ban hành ngày 10/05/2013, quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và an toàn vệ sinh lao động.

Nghị định này gồm 05 chương, 27 điều, trong đó có những nội dung đáng lưu ý như sau.

a.  Quy định về thời gian được tính vào thời gian làm việc được hưởng lương (Điều 3, Mục 1, Chương II của nghị định)

Thời gian nghỉ giữa giờ làm việc
- Nghỉ giải lao theo tính chất của công việc.
- Nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người.
- Thời giờ nghỉ mỗi ngày 60 phút đối với lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
- Nghỉ mỗi ngày 30 phút đối với lao động nữ trong thời gian hành kinh.
- Thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của người lao động.
- Thời giờ học tập, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động đồng ý.
- Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do công đoàn cấp trên triệu tập cán bộ công đoàn không chuyên trách theo quy định của pháp luật về công đoàn.
- Thời giờ làm việc được rút ngắn mỗi ngày ít nhất 01 giờ đối với người lao động cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu.

   b. Quy định thời gian làm thêm giờ quy định tại điều 4:

Không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong một ngày, khi áp dụng chế độ làm việc theo tuần thì tổng thời gian làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày.
- Không quá 12 giờ trong môt ngày khi làm thêm vào ngày lễ, tết, nghỉ hàng tuần.

  c. Tại mục 2, điều 6 của nghị định quy định cụ thể về thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hàng năm.

Thời gian học nghề, tập nghề.
- Thời gian thử việc theo hợp đồng sau đó làm việc cho người sử dụng lao động.
- Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu người sự dụng lao động đồng ý nhưng cộng dồn không quá một tháng.
- Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng.
- Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 02 tháng.
- Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
- Thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn.
- Thời gian ngừng việc, nghỉ việc không phải do lỗi của người lao động.
- Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc.
- Thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội.
 

Tại điều 7 của mục 2 này còn quy định thêm về cách tính số ngày nghỉ hàng năm đối với trường hợp làm không đủ năm.

d. Một điểm mới đáng lưu ý tại Nghị Định này là quy định về thời gian nghỉ Tết Âm Lịch, ngày nghỉ này sẽ do người sử dụng lao động lựa chọn 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch. (thay cho luật LĐ 2007 là bốn ngày gồm một ngày cuối năm và ba ngày đầu năm âm lịch). Tại điều này cũng quy định thêm, người sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ Tết Âm Lịch cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

e. Nghị định quy định chi tiết về an toàn, vệ sinh lao động gồm những quy định chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; quản lý nhà nước về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013; các quy định trái với Nghị định này bị bãi bỏ.

Đọc thêm về nghị định này 

ở đây


 2. Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ban hành ngày 10/05/2013 quy định về Hợp Đồng Lao Động, trong đó đáng lưu ý về quy định tham gia BHXH, BHTN và BHYT bắt buộc:

Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà hai bên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì nơi ký hợp đồng lao động đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Đối với BHYT bắt buộc, nơi ký HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất có trách nhiệm tham gia.

Trường hợp NSDLĐ và NLĐ đang tham gia BHXH, BHTN và BHYT chấm dứt HĐLĐ hoặc thay đổi mà NSDLĐ và NLĐ không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc thì NSDLĐ và NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHTN và BHYT của hợp đồng kế tiếp có trách nhiệm tham gia BHXH, BHTN và BHYT theo qui định pháp luật. Người sử dụng lao động của các HĐLĐ còn lại có trách nhiệm chi trả khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH, BHTN, BHYT cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động.

 Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/07/2013, thay thế Nghị định 44/2003/NĐ-CP.

 

Đọc thêm về Nghị định này 

ở đây3.     Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ban hành ngày 10/05/2013 quy định chi tết về điều 10 của Luật Công Đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Yêu cầu người sử dụng lao động tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật về lao động.

Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động có quyền, trách nhiệm kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và công đoàn cấp trên xem xét, giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể lao động hoặc của người lao động bị xâm phạm.

Công đoàn cơ sở được tiến hành thương lượng với người sử dụng lao động để giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể lao động bị xâm phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công đoàn cấp trên; thực hiện giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp luật về lao động.

Công đoàn có quyền và trách nhiệm trong việc tổ chức và lãnh đạo đình công.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013 và bãi bỏ Nghị định số 133/HĐBT ngày 20/04/1991, Nghị định số 302/HĐBT ngày 19/08/1992.

 

 Đọc thêm về Nghị định này ở đây

4. Ngày 14/05/2013, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động (BLLĐ) về tiền lương, trong đó quy định cụ thể nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

 Theo đó, bên cạnh việc quy định mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định, Nghị định này còn chỉ rõ, mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Đồng thời, người lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì mức lương phải cao hơn ít nhất 5%; trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện bình thường.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2013 và thay thế Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002. Các quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 01/05/2013.

 

 Đọc thêm về Nghị định này ở đây

 

Ngoài các nghị định được chính phủ ban hành trong tháng 5/2013 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 thì mức lương tối thiểu chung mới cũng sẽ có hiệu lực từ ngày này. Theo lộ trình tăng lương mà Quốc Hội đã thông qua ngày 10/11/2012, kể từ ngày 01/07/2013 mức lương tối thiểu chung được điều chỉnh tăng từ 1,050,000 đồng/tháng lên 1,150,000 đồng/ tháng, tức tăng thêm 100,000 đồng/ tháng so với hiện nay. Như vậy, trong tháng Bảy tới đây, mức lương tối đa (mức trần) tham gia Bảo hiểm Xã Hội – Y tế - Thất nghiệp sẽ tăng lên 23,000,000 đồng thay vì là 21,000,000 đồng như hiện nay, tuy nhiên, hiện nay Chính Phủ vẫn chưa ban hành văn bản chính thức về quy định này.

Tổng hợp: NVM Group Cập nhật lần cuối vào Thứ sáu, 24 Tháng 5 2013 17:02  
NVM Group cung cấp dịch vụ và giải pháp trong 3 mảng chính là:

Nghiên Cứu Tình Huống
  Tư vấn Nhân sự: Giải pháp tối ưu hóa cấu trúc lương. » Xem thêm...

  
 
 
Copyright © 2010 NVM Group
All rights reserved