Ngôn Ngữ 
 
 
Trang chủ Trung Tâm Kiến Thức Luật chuyên ngành ứng dụng
Luật chuyên ngành ứng dụng
 
Khu vực này cung cấp thông tin tham khảo về những thông tư và điều lệ mới nhất liên quan tới
 • Lao động tiền lương
 • Bảo hiểm
 • PThuế thu nhập cá nhân

Những tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo và chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm pháp lý về những thiệt hại gây ra do việc sử dụng những tài liệu này.

 

Hướng Dẫn Chuyển Nộp Tiền Trợ Cấp Ốm Đau, Thai Sản, DSPHSK Chưa Chi Cho NLD
Thứ ba, 07 Tháng 10 2014

Ngày 26/09/2014, Bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 2882/BHXH-CĐBHXH hướng dẫn về việc chuyển nộp tiền ốm đau, thai sản, DSPHSK (Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe) chưa chi cho NLĐ. Theo đó: Những trường hợp đã được cơ quan BHXH quyết toán hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK nhưng quá 6 tháng đơn vị chưa thanh toán cho NLĐ thì vào tháng 6 và tháng 12 hằng năm đơn vị lập danh sách NLĐ không còn làm việc đồng thời chuyển nộp về cho cơ quan BHXH số tiền trợ cấp tương ứng.

Sau đó nếu NLĐ muốn nhận tiền trợ cấp thì đơn vị lập Giấy giới thiệu để NLĐ liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố để nhận trợ cấp.

Ngoài ra, Công văn 2882 còn quy định về việc ghi ngày nghỉ hàng tuần trên mẫu C70a-HD tại cột “tình trạng” như sau:

 •  Nếu đơn vị làm việc 40h/tuần thì ghi: Thứ bảy, Chủ nhật
 •  Nếu đơn vị làm việc 48h/tuần thì ghi: Chủ nhật
 •  Người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại thì ghi thêm: NNĐH

Nguồn: HRShare.vn

» Xem thêm...
 
Hướng Dẫn áp dụng Thuế TNCN Với Tiền Thuế Giả Định Và Tiền Nhà Giả Định
Thứ sáu, 19 Tháng 9 2014

Theo khoản 4, Điều 7, Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì: “Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho người lao động (…) không bao gồm thuế thì phải quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế” như sau:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế là thu nhập thực nhận cộng (+) các khoản lợi ích do người sử dụng lao động trả thay cho người lao động (nếu có) trừ (-) các khoản giảm trừ. Trường hợp trong các khoản trả thay có tiền thuê nhà thì tiền thuê nhà tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi bằng số thực trả nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế tại đơn vị (chưa bao gồm tiền thuê nhà). 

» Xem thêm...
 
Thời Hạn Nộp Báo Cáo Lao Động Mới từ Tháng 10, 2014
Thứ năm, 18 Tháng 9 2014

Theo quy định tại Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 23/08/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định 03/2014/NĐ-CP về việc làm thì có một số nội dung đáng chú ý như sau:

 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.
 •  Người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện trước ngày 25 tháng 5 và ngày 25 tháng 11 hằng năm theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư này. (thay vì ngày 5 tháng 7 và ngày 5 tháng 1 như trước đó)
 •  Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải lập sổ quản lý lao động.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 20/10/2014.

Xem thêm về văn bản gốc ở đây  

» Xem thêm...
 
Sửa Đổi Một Số Thủ Tục Liên Quan Đến Thuế Thu Nhập Cá Nhân 2014
Thứ tư, 10 Tháng 9 2014
Ngày 25/08/2014, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung các Thông tư sau:
 • Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 (đọc thêm ở đây)
 • Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 (đọc thêm ở đây)
 • Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đọc thêm ở đây)
 • Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013
 • Thông tư 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 (đọc thêm ở đây)
 • Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014
 • Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 (đọc thêm ở đây)
» Xem thêm...
 
Tuyển Dụng Và Quản Lý Người Lao Động Việt Nam Làm Việc Cho Tổ Chức, Cá Nhân Nước Ngoài Tại Việt Nam
Thứ ba, 26 Tháng 8 2014

Ngày 28/07/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (VN) » Xem thêm...
 
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>
 
NVM Group cung cấp dịch vụ và giải pháp trong 3 mảng chính là:

Nghiên Cứu Tình Huống
  Tư vấn Nhân sự: Giải pháp tối ưu hóa cấu trúc lương. » Xem thêm...

  
 
 
Copyright © 2010 NVM Group
All rights reserved