Ngôn Ngữ 
 
 
Trang chủ Trung Tâm Kiến Thức Luật chuyên ngành ứng dụng
Luật chuyên ngành ứng dụng
 
Khu vực này cung cấp thông tin tham khảo về những thông tư và điều lệ mới nhất liên quan tới
 • Lao động tiền lương
 • Bảo hiểm
 • PThuế thu nhập cá nhân

Những tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo và chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm pháp lý về những thiệt hại gây ra do việc sử dụng những tài liệu này.

 

Guiding The Personal Income Tax Finalization 2013
Thứ ba, 18 Tháng 2 2014
NVM NY card

Đối tượng khai quyết toán thuế: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ hay không khấu trừ thuế.

1.Đối tượng khai quyết toán thuế:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ hay không khấu trừ thuế.

2. Ủy quyền quyết toán thuế:

Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế bao gồm:

 • Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% hoặc 20% hoặc thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng đã nộp thuế TNCN tại nơi có nhà, có quyền sử dụng đất cho thuê
3.Giảm trừ gia cảnh
 • Trường hợp trong kỳ tính thuế cá nhân cư trú chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân hoặc tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được tính đủ 12 tháng
 • Trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ người phụ thuộc sau thời điểm thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng nhưng tại Mẫu số 16/ĐK-TNCN khai “thời điểm tính giảm trừ” đúng với thời điểm thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng thì khi quyết toán thuế TNCN được tính lại theo thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng mà không phải đăng ký lại.
 • Trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ người phụ thuộc sau thời điểm thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng và tại Mẫu số 16/ĐK-TNCN khai “thời điểm tính giảm trừ” sau thời điểm thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng, thì khi quyết toán thuế để được tính lại theo thực tế phát sinh, cá nhân đăng ký lại tại Mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT- và gửi kèm theo hồ sơ quyết toán thuế.
 • Trường hợp người nộp thuế có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng đối với người phụ thuộc khác (như: anh, chị, em ruột; ông, bà nội ngoại; cô, dì…) thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31/12/2013, nếu đăng ký giảm trừ gia cảnh quá thời hạn nêu trên người nộp thuế không được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc đó cho năm 2013.
4.Thu nhập tính thuế
Thu nhập tính thuế bình quân tháng của năm 2013 được xác định bằng tổng thu nhập cả năm 2013 (12 tháng) trừ (-) tổng các khoản giảm trừ của cả năm sau đó chia cho 12 tháng, cụ thể như sau:


Thu nhập tính thuế bình quân tháng
=
Tổng thu nhập chịu thuế; - Tổng các khoản giảm trừ
12

5. Hồ sơ khai quyết toán thuế
 • Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN năm 2013 thực hiện theo các mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.
 • Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay theo mẫu số 04-2/TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

6.Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập và cá nhân thuộc diện khai quyết toán thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày 31/03/2014.

Source: Tax Department.

Read the original document here

» Xem thêm...
 
Regulation On Documentation For Getting Social Insurance Regimes
Thứ ba, 18 Tháng 2 2014
Ngày 03/01/2014, Bảo hiểm xã hội ra Quyết định số 01/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ 01/04/2014 và thay thế Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17/10/2010 của Bảo hiểm xã hội. Phần lớn các quy định trong Quyết định 01 nhất quán với Quyết định 777 trước đây, chỉ có một số điểm thay đổi đáng lưu ý về  các form mẫu như:

 • Thay thế các mẫu C66a-HD, C68a-HD, C69a-HD, C70a-HD bằng mẫu C70a-HD mới
 • Thay đơn đề nghị hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội mẫu 13-HSB bằng Giấy đề nghị tiếp tục nhận chế chộ bảo hiểm xã hội mẫu số 19-CHB ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012
 • Thay Đơn đề nghị mẫu số 16-HSB thành đơn đề nghị mẫu số 16A-HSB và 16B-HSB
Nguồm: Bảo Hiểm Xã hội Việt Nam. Đọc thêm văn bản gốc tại đây
» Xem thêm...
 
Thông Tư Hướng Dẫn Các Hiệp Định Tránh Đánh Thuế Hai Lần
Thứ ba, 07 Tháng 1 2014
Ngày 24/12/2013 Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 205/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Thông tư này có hiệu lực từ 06/02/2014 thay thế cho Thông tư 133/2004/TT-BTC. Theo đó thì:
 1. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ cá nhân phụ thuộc là thu nhập dưới hình thức tiền công do một cá nhân là đối tượng cư trú của Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam thu được từ hoạt động làm công tại Việt Nam và ngược lại. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ cá nhân phụ thuộc không bao gồm thu nhập của các cá nhân với tư cách cá nhân hành nghề độc lập, thành viên ban giám đốc doanh nghiệp, nghệ sĩ, vận động viên, nhân viên phục vụ cho Chính phủ nước ngoài, và tiền công dưới hình thức tiền lương hưu
 2. Nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ dịch vụ cá nhân phụ thuộc:
 • Cá nhân là đối tượng cư trú của Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam có thu nhập từ hoạt động làm công tại Việt Nam sẽ phải nộp thuế thu nhập đối với khoản thu nhập làm công đó tại Việt Nam
 • Cá nhân nếu thỏa mãn đồng thời   cả 3 điều kiện sau đây, sẽ được miễn thuế thu nhập tại Việt Nam:
  • Cá nhân đó có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong giai đoạn 12 tháng bắt đầu hoặc kết thúc trong năm tính thuế; và
  •  Chủ lao động không phải là đối tượng cư trú của Việt Nam bất kể tiền công đó được trả trực tiếp bởi chủ lao động hoặc thông qua một đối tượng đại diện cho chủ lao động; và
  • Tiền công đó không do một cơ sở thường trú mà chủ lao động có tại Việt Nam chịu và phải trả.

Nguồn:     Hải quan Việt Nam
» Xem thêm...
 
Tỷ giá Ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2014
Thứ hai, 06 Tháng 1 2014

Ngày 02/01/2014, Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh ra thông báo về tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2014. Theo đó, từ ngày 02/01/2014 tỷ giá ngoại tệ chuyển đổi bằng đồng Việt Nam đối với người lao động có tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng bằng ngoại tệ là 21.036 đồng/USD

 

Nguồn: Bảo hiểm xã hội Tp.HCM 

» Xem thêm...
 
Nghỉ tết Nguyên Đán 2014 kéo dài 9 ngày
Thứ hai, 09 Tháng 12 2013
Ngày 02-12-2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 11-2013, chính thức quyết định tăng ngày nghỉ trong dịp Tết Nguyên đán để người lao động được nghỉ Tết liên tục trong 9 ngày, từ 28-1 đến hết 5-2-2014 và phải làm bù 1 ngày thứ bảy trước Tết và 1 ngày thứ bảy sau Tết. » Xem thêm...
 
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp theo > Cuối >>
 
NVM Group cung cấp dịch vụ và giải pháp trong 3 mảng chính là:

Nghiên Cứu Tình Huống
  Tư vấn Nhân sự: Giải pháp tối ưu hóa cấu trúc lương. » Xem thêm...

  
 
 
Copyright © 2010 NVM Group
All rights reserved